آزمایش قند F.B.S

این آزمایش برای تشخیص و کنترل بیماران با دیابت قندی ارزیابی می شود.سطح F.B.S به عنوان اطلاعات کمکی در تشخیص های متنابهی تعیین می شود ,چون عوامل متابولیک روی مصرف و ذخیره ی قند تاثیر می گذارند.

شاخص سطح قند خون توانایی بدن برای انجام وظایف متابولیکش را منعکس میکند .سطح قند ثابت نیست و پس از خوردن غذا تغییر می کند ,لذا سطح قند ناشتا مطلوب است.

عوامل متعددی قند خون را تحت تاثیر قرار میدهند ولی آزمایش عمدتاٌ   برای تشخیص وکنترل دیابت به کار میرود.با افزایش سن

مقادیر طبیعی برای سطوح قند سرم و پلاسما ,به این ترتیب تنظیم می شود که به ازاء هر سال بعد از سن 60 سالگی 

1mg/dl به مقادیر طبیعی افزوده می شود .یکبار F.B.S  بالا ارزش تشخیصی ندارد و باید آزمایش تکرار شود اگر دومین F.B.S هم بالا باشدیعنی بیشتر از 126mg/dl تشخیص دیابت قندی تایید می شود .قبلا" برای تایید دیابت سطح قند باید بالاتر از 140mg/dl می بود اما جدیدا" انجمن دیابت آمریکا این مقدار را کاهش داده.

آمادگی برای این آزمایش به شرح ذیل است:

*حداقل 8 ساعت قبل از آزمایش ناشتا باشید. 

*برای جلوگیری از گرسنگی که بصورت کاذب قند خون را بالا می برد,بیمار نباید بیشتر از 16 ساعت ناشتا بماند ,خوردن آب مجاز است.

*بیمارانی که انسولین یا داروهای خوراکی پایین آورنده قند خون مصرف می کنند باید بعد از خونگیری داروی خویش را استفاده کنند.

مقادیر نرمال :  70 - 110

مقادیر بحرانی:60mg/dl> افراد بالغ >400mg/dl 

                      30mg/dl >  نوزاد  > 300mg/dl

 

/ 0 نظر / 17 بازدید