پرواز

هزار سال عمر لاک پشت

درون لاک تاریکش

به یک لحظه پرواز ,پروانه

نمی ارزد

که با تمام کوتاهی

در خاطرات جنگل سبز

جاودانه می ماند!!!!!!!!!

/ 0 نظر / 19 بازدید