در ستایش عشق

هر دل که به نور عشق بیناست

بیننده ی سر جمله اشیاست

فرقست ز عشق تا عبادت
چندان که ز غیب تا شهادت
 
عابد هوس نماز دارد 
عاشق دل پر نیاز دارد
 
عابد به عمامه بسترد خاک
عاشق به قدم جبین افلاک
 
زاهد نظر از جهان بدوزد
 
عاشق به نظر جهان بسوزد !
شهاب الدین سهروردی
/ 0 نظر / 24 بازدید