پروتئین واکنشی سی CRP

CRPیک گلوبولین است ، یک پروتئین سرمی که در خلال یک

پروسه ی التهابی حاد به وسیله کبد سنتز می شود. CRP

مثبت نشانه ی وجود یک واکنش التهابی حاد است ؛ ولی علت

آن را مشخص نمی کند .در حالت طبیعی ، به استثنای مواقع

وجود نکروز بافتی ، ضربه ، التهاب یا عفونت ، این پروتئین در

خون وجود ندارد .سنتز و بالا رفتن آن در خون در حضور آنتی ژنها

، کمپلکس های ایمنی باکتری ها ، قارچ ها ریال و ضربه

تحریک می شود .از نظر عملی شبیه IgG است ولی برای آنتی

ژن خاصی اختصاصی نیست . افزایش پیشرونده ی آن نشانه ی

افزایش عفونت ، التهاب ، یا آسیب بافتی است. عیناً کاهش آن

نشانه ی بهبودی یا موثر بودن درمان ضد میکروبی  یا ضد

التهابی است .از این آزمایش ممکن است برای افتراق بین

عفونت میکروبی و ویروسی استفاده کنند . مفید ترین شاخص

فعالیت در بیماری های روماتیسمی است .

اهداف این آزمایش:

1.همانکه در بالا گفته شد "شاخص غیر اختصاصی عفونت یا

التهاب و کنترل پاسخ درمان آنتی بیوتیکی یا ضد التهابی "

2.ارزیابی بیماران با سکته قلبی حاد

3.کشف عفونت زخم بعد از عمل

4. کنترل روند بهبود زخم

5. تفسیر ESR

عوامل مداخله گر

 

قرص های ضد بارداری

همولیز

قرصهای ضد التهابی غیر استروییدی، سالسیلاتها ، استروییدها

 

/ 0 نظر / 26 بازدید