HbA1c همو گلوبین گلیکوزیله

شاخص هموگلوبین گلیکوزیله که مهمترین آنها HbA1c می با شد,برای سنجش کنترل دیابت بیمار وپذیرش ر‍ژیم درمانی توسط او در مدت چند هفته تا چند ماه اخیر است.

حداکثر دوره برای ارزیابی کنترل,طول عمر سلولهای قرمز خون است (120روز).هرچه قند خون بالا باشد مقدار HbA1c هم بالا خواهد بود یکی از مزیت های عمده این آزمایش این است که در هر زمانی میتوان خون گیری کرد و تحت تاثیر نوسانات کوتاه مدت (مثل غذا خوردن ,ورزش,استرس,داروهای پایین آورنده قند) قرار نمی گیرد.

اعتبار این آزمایش به سطح طبیعی هموگلوبین وابسته است.اگر فردی هموگلوبین غیر طبیعی داشته باشد دقت این آزمایش مشکوک است !

وقتی درمان دیابت متوقف میشود ,HbA1c ممکن است یک هفته پس از افزایش گلوکز خون افزایش پیدا کند, ولی وقتی که درمان دوباره از سر گرفته می شود ممکن است به مدت 2-4 هفته پس از کاهش قند خون سقوط نکند.

وقتی قند ناشتای خون کمتر از 110mg/dl باشد  HbA1c در 96% موارد طبیعی است.

وقتی قند ناشتای خون 110-1250باشد در بیش از 80% موارد  HbA1c طبیعی است.

وقتی قند ناشتای خون بیشتر از 126 باشد HbA1c در 60% موارد طبیعی است.

/ 0 نظر / 13 بازدید