جملات کار ساز

هنگامی که فراموش می کنید که معشوق هدایتی است از جانب خدا ،

آنگاه دیگر عاشق نیستید!!!

..................................................................................................

نگرانی هرگز از غصه ی فردا چیزی نمی کاهد،

بلکه فقط شادی امروز را از بین میبرد!

.................................................................................................

بزرگترین سد در برابر صمیمیت این است که فکر کنیم،

دیگران نیز جهان را مانند ما می بینند!!

 

/ 9 نظر / 24 بازدید
سیروس

[گل][گل][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][گل][گل][گل][گل][گل][گل][قلب][قلب][قلب][قلب][ماچ][ماچ][ماچ][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][گل][گل][گل][گل][گل][گل][قلب][قلب][قلب][قلب][ماچ][ماچ][ماچ][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][گل][گل][گل][گل][گل][گل][قلب][قلب][قلب][قلب][ماچ][ماچ][ماچ][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][گل][گل][گل][گل][گل][گل][قلب][قلب][قلب][قلب][ماچ][ماچ][ماچ][گل][گل][گل][گل][گل]

سیروس

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][قلب]

نویسنده

اول[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

نویسنده

سلام دوست عزیزم. قشنگ نوشتی. سادست ها ...ولی آدم یادش می ره هی! خوبه یادم انداختی![بغل]

واژه فروش

[گل][گل][گل] سه تا گل برای جملات کارسازت و این که ممنون که با روحت آرامش میدی به حضور گلت در وبلاگم آرزوی هر آن چه می خواهی را برایت دارم همه چی جور میشه اینم به جملات اضافه کن علی[گل]

سلام دوست از گل بهترم چه قدر زيبا وساده هميشه حرفات ونوشته هات آرومم ميكنه مثل هميشه عالي بود.[گل][ماچ]