درود

 

آخرین درودها نثار آنانی باد که کاستی هایم را میدانند و باز دوستم دارند.

/ 6 نظر / 13 بازدید
واژه فروش

هر آن چه که هستی چیزی نیست جز هستی ما که تو هستی علی[گل]

سعیده

عزیزم با نوشته هات انرزی میگیرم. دوست دارم خیلی زیاد

مسافرزمان

درود و دو صد بدرود خدمت شما صاحبدل گرامی[گل] و با تشکر از حضورتان در بزم.صاحبدلان[گل]

سیروس

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

واژه فروش

وقتی آدم دنبال همونی که می خواد میشه! فقط کافیه رها باشه توی خودش علی[گل]

واژه فروش

تو مثه شکل یه داستان فانتزی هستی پس درک تو فکر من ست! علی[گل]