رنج

یکی میگفت "هیچکسی رو ندیدم مثل مادرم ستم کشیده باشه"

با انچنان حرارتی ازمادرش می گفت که انگار تک تک مردم دنیا رو

 زندگیشونو خونده و حالا به این نتیجه ی بزرگ رسیده !!!

کمی نگاهش کردم و گفتم : هر آدمی توی این دنیا یه غم منحصر بفرد

برای خودش داره ؛

که اگر کتاب دلشو نو بخونی با خودت میگی این آخر رنجه!! 

بعضی ها پر سر و صدان همه می فهمند چی کشیده!

بعضی ها آروم درد و می کشن و از اینجا میرن تازه بعد از رفتنشون

میفهمن چه ها که نکشیده!

بعضی ها هم هیچ وقت کسی دردشونو نمیفهمه حتی پس از

رفتنشون!!!!!

........................

/ 5 نظر / 6 بازدید
سعیده

آن درد ندارم که طبیبان دانند دردیست محبت که حبیبان دانند ما را غم روی آشنائی کشتست این حال نباید که غریبان دانند

سیروس

salam,bebakhshid ke natunestam ye modati behetun sar bezanam,omidvaram salamat bashid.jaleb bud,ta ruzi digar shoma ro be ahouraye negahbane iranzamin misparam,bedrud[گل][گل][گل][زبان]

سیروس

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]