دستهای کیهانی
یک نگاه...

همیشه فکر میکردم  این چیست که در نگاه آدمیان ما را به عکس

 العمل وا میدارد ؟

چرا ؟؟؟؟؟؟؟............................

با یک نگاه میشه عاشق شد!

 با یک نگاه میشه بندگی کرد !

با یک نگاه میشه پرواز کرد !

با یک نگاه میشه دلی را آرام کرد !

با یک نگاه میشه موجی از هیجان را ایجاد کرد!

با یک نگاه میشه دنیایی از خاطره را بیاد آورد !

با یک نگاه میشه دل به دریا زد!

و هیچ چیز نمی تواند خاطره ی اولین نگاه را از خاطر پاک کند !

و من همچنان در اولین نگاه تو  خود را گم کرده ام ....

 

 

...

پيام هاي ديگران()     link     شنبه ۳ امرداد ۱۳۸۸ - مریم (دستهای کیهانی)