دستهای کیهانی
شکوه زندگی

چرا باید زیبایی های زندگی را فقط در دوران کودکی مان تجربه

 کنیم حال آنکه ما مجهز به نبوغ زیبا سازی منظومه هاییم!       

در مقایسه با آن ظلمات سنگین و عظیمِ نبودن، بودن نعمتی

است که با هر کیفیتی شیرین  و جذاب است!

بد بینی های ما عارضه های بد حضور و ارتباطات ماست!

فقر و بیماری و تنهایی و مرگِ ما ،هیچ گاه به شکوه هستی

 لطمه نخواهند زد!

منظومه ها می چرخند و ما را با خود میچرخانند !

ما در هیأت پروانه ی هستی  با همه ی توانایی ها و تمدن هامان

 شاخکی بیش نیستیم!

برای زمین 70 کیلو گوشت یا 70 کیلو سنگ تفاوتی ندارد !

یادمان باشد کسی مسئول دلتنگی ها و مشکلاتِ ما نیست!

اگر ردپای دزد آرامش و سعادت را دنبال کنیم سر انجام به

خودمان خواهیم رسید که در انتهای هر مفهومی نشسته ایم و

همه ی چیزهای تلنبارِ مربوط و نا مربوط را زیر و رو می کنیم!

 

(زنده یاد حسین پناهی)

...

پيام هاي ديگران()     link     شنبه ۳٠ خرداد ۱۳۸۸ - مریم (دستهای کیهانی)