دستهای کیهانی
اصلاح الگوی مصرف !!!!!!

اصلاح الگوی مصرف؟؟؟؟ !!!!!!

خیلی جالبه ما نسلی هستیم که کلاً اصلاح شده ایم اونهم چه

 اصلاحی !!!!!!

ما تو مصرف احساساتمان اصلاح شدیم ؛اینجوری که ، دیگه خیلی بده

بگیم دوستت دارم،میدونی آخه آدما پررو میشن،آخه کلاسمون میاد

پائین پس صرفه جویی میکنیم و....... !!!

ما تو کمک بهم اصلاح شدیم ؛اینجوریکه تا ایمیل هست و sms  دیگه از

جایمون هم پا نمی شیم ،اگر هم پاشیم فکر ترافیک و برخورد با اونهمه

آهن و بوق و آلودگی خیلی سریع ما رو سر جامون میشونه!!!

ما تو مصرف کار و انرژی خلاقمون هم اصلاح شدیم ، اینجوری که ،سر

کار رفتنامون ،شده بهترین تفریحاتمون ،صبحانه دسته جمعی ، بگو و

بخند و مالیدن وقت به در و دیوار و دریغ از هیچ انگیزه و خلاقیتی !!!

ما توی عاشقی اصلاح شدیم ،اینجوریکه ،وقتی یکی عاشق میشه ،

با همه ی قوا همه ی شخصیت و پیشینه اش رو زیر سوال میبریم

تنها با یک جمله:

 "دیگه زمان این لوس بازیها گذشته،خجالت بکش مرد باش،دیگه عشق

کجاپیدا میشه !!!"

 

پدرم وقتهایی که خیلی احساس خطر میکنه این شعر و برام می خونه

کم فرصتند مردم دنیا بهوش باش

پَر میکنند بسمل در خون طپیده را

عجب پَری میکنیم ..............................................!

 

 

پ.ن : بسمل به کسر (ب) و (م) و سکون (ل) ، (س) به معنای پرنده.

...

پيام هاي ديگران()     link     پنجشنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸۸ - مریم (دستهای کیهانی)