دستهای کیهانی
هدیه شیطان

 

میدونی هدیه شیطان به دلهای مهربان و عاشق چیه؟!!

افکار منفی و سوء ظن .

وقتی دلت سرشار از محبته وقتی اونقدر گرم عشقی که به

 هیچ چیز جز دوست داشتن فکر نمی کنی؛

اون دست پاچه میشه و میاد سراغت !

یادت باشه اگه به عشقت شک کردی

اگه محبت رو چاپلوسی دیدی

اگه دیدی دلت شاد نیست و دیگه باچیزای کوچیک نمی خنده 

وهزاران اما و اگر داری که تو رو تبدیل کردن به یک آدم

 عبوس و گرفته که فقط غرق روزمرٌگی هاشه ؛

نق میزنه و همه چیزو تیره و تار میبینه ؛

بدون که شیطان آمده تا دلت و ببره و احساست رو بگیره!!!!!

آهاییییییییییییییییییییییییییییی جانمونی دلتو ندی بهش،

دنیا همین دو روزه برای عاشقی

یادت نره پرواز را بخاطر بسپاری ، پرنده مردنی ست!

 

...

پيام هاي ديگران()     link     پنجشنبه ۱٥ اسفند ۱۳۸٧ - مریم (دستهای کیهانی)