دستهای کیهانی
یادم باشد که....

یادم باشد که زندگی با همه ی درنده خوئی هایش زیباست!

یادم باشد هر وقت احساس کردم به آخر رسیدم ؛به یادم بیاورم

که من نیستم که آخرش را تعیین میکنم!

یادم باشد فکر نکنم حضورم همیشه باعث شادی افراد است!

یادم باشد دل آدم برفی از بس برایم غصه خورد آب شد!

یادم باشد محبتم را نگویم شاید کسی عاشقم شود و دلش به درد آید!

یادم باشد که عشق را به صبوری نمی توان دوا کرد!

یادم باشد بی آنکه بگویم درد دل کنم مبادا هوای کسی بارانی شود!

یادم باشد هر جا سخن از عشق باشد؛ سلاخی عاشق نیز هست!

یادم باشد در این روزگار گوسفندان سربه زیر؛ بهایشان بیشتر است !

یادم باشدکسانی هستند که به قصه ی دل من گوش کنند و فردا مرا نیز

چون قصه فراموش کنند!

یادم باشد روز و روزگار خوش است تا زمانیکه حق با دیگر ان است!

 یادم باشد فرقی نکند که امروز روز جهانی عشق است یا نه؛

 من همیشه عاشق باشم !

یادم باشد که سردی احساس دیگران ؛شعله ی سرکش عشق مرا

 خاموش نکند!

یادم باشد در هیچ کاری در زندگی روزمره نشوم حتی در عاشقی!

یادم باشد امروز آنها که میفهمند مهر دیوانگی دارند و آنها که نمی فهمند...

یادم باشد که..........

 خدایا چقدر نکته باید به یاد داشته باشم ؛

 آیا کسی به یادش هست که دلی اینجاست ؟؟؟

  

...

پيام هاي ديگران()     link     پنجشنبه ٢٤ بهمن ۱۳۸٧ - مریم (دستهای کیهانی)