دستهای کیهانی
تنهایی

آنکه مست آمد و دستی به دل ما زد و رفت
 
در این خانه ندانم  به  چه  سودا  زد  و  رفت


خواست  تنهایی  ما  را  به  رخ  ما  بکشد

طعنه ای بر در این خانه ی تنها زد و رفت!!  
...

پيام هاي ديگران()     link     یکشنبه ٢٠ بهمن ۱۳۸٧ - مریم (دستهای کیهانی)