دستهای کیهانی
ندای درون

کلمه ی ندای درون به معنی "در حضور حق بودن " است .زمانی

که ما در حضور حق هستیم،کاملاً آگاه از خدای درون.زمانی که

پیامی به ما الهام می شود ،شادی و نشاط بی بدیلی را

احساس می کنیم:احساس می کنیم به طور کامل و هدفمندبه

 منبع هستی اتصال داریم،استعدادهای خلاق ما ساری و جاری

می شود و ما انرژی عظیم و توصیف ناپذیری را وارد زندگی

 روزانه مان می کنیم. دیگران یا خودمان را مورد قضاوت قرار

نمی دهیم ،رفتارها و نگرشهایی را که در لحظات معمولی نومید

کننده هستند نه تنها مورد انتقاد قرار نمی دهیم ،بلکه به راحتی

از  آن می گذریم .قلب ما در ستایش تنفسی که مفرح ذات

 است،آواز می خواند و ما احساس آزادی ، شادی وشعف و

 عشق و صمیمیت می کنیم .

ندای درون،شناخت ساده ی خدای درون است.ندای درون

 بازگشت به میدان نامرئی ،بی شکلی است که همه چیز از آن

 سرچشمه می گیرد،.............

برگرفته از کتاب ما برای چه به این دنیا آمده ایم؟

دکتر وین دایر

...

پيام هاي ديگران()     link     جمعه ٢٠ دی ۱۳۸٧ - مریم (دستهای کیهانی)