دستهای کیهانی
جملات کار ساز

هنگامی که فراموش می کنید که معشوق هدایتی است از جانب خدا ،

آنگاه دیگر عاشق نیستید!!!

..................................................................................................

نگرانی هرگز از غصه ی فردا چیزی نمی کاهد،

بلکه فقط شادی امروز را از بین میبرد!

.................................................................................................

بزرگترین سد در برابر صمیمیت این است که فکر کنیم،

دیگران نیز جهان را مانند ما می بینند!!

 

...

پيام هاي ديگران()     link     چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۸٧ - مریم (دستهای کیهانی)