دستهای کیهانی
سوال بی جواب

برای چی به این دنیا آمدیم؟

هدف از آفرینش ما چی بوده؟

نقش من و تو ، توی این دنیا چیه؟

جسممون رو پاکیزه نگه میداریم

اما

حمام روحمون کجاست؟

آئینه ها رو از غبار پاک میکنیم

غبار دلامونو چه جوری میگیریم؟

لباسهای شیک می پوشیم که با کلاس باشیم

برای روحمون کجا کلاس میگذاریم؟

پولامونو به بانک میسپاریم که دزد نبره

دلامونو به کی می سپاریم؟

اینهمه سوال بی جواب ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

شاید فردایی نباشد!!!!!!!

...

پيام هاي ديگران()     link     شنبه ٩ آذر ۱۳۸٧ - مریم (دستهای کیهانی)