دستهای کیهانی
زندگی

 جوری با مردم  زندگی کن که اگر چشمت دوباره به چشمشون افتاد ، از خجالت مجبور

 نباشی سرت و پایین بگیری و راه تو عوض کنی !

جوری رفاقت کن ، که در خاطره ها به عنوان یه آدم فرصت طلب باقی نمونی،یعنی تا

زمانی که کار داری رفیق باشی و بعدش غریبه! رفیق نیمه راه تو هیچ دین و آ ئینی

پسندیده نیست!

طوری عمرت را بگذرون که وقتی رفتی جای خالیت برای همیشه توی این دنیا

احساس بشه!

طوری عشق بورز که نسلهای بعد هم که داستانت رو  می خوانند عشقت رو

زنده حس کنند و با خاطرات تو عاشقی کنند!

 

 

...

پيام هاي ديگران()     link     دوشنبه ٤ آذر ۱۳۸٧ - مریم (دستهای کیهانی)