دستهای کیهانی
دوست دارم...

دو ....دو......دوس....دوست....دوست دارم ،

اصلا" باشه یه وقت دیگه بهش میگم

چقدر گفتن این جمله سخت شده برای آدما !!

حاضرن هدیه بدن ،جان فشانی بکنن،با هزار ایماء و اشاره وکنایه حرف

بزنن که تازه طرف بفهمه یا نه، پیغام بدن،...............

 اما وقتی می خوان رک و راست بگن دوست دارم ،

انگار آخر زمون شده، همه ی خجالتهای نکشیده ی عمرشون میاد

 جلوی چشمشون!!  

وای  که چه حسی داره شنیدن این جمله!!

وای که چه تاثیری میذاره این جمله !!

راستی یادم رفت بگم دوست دارم. 

...

پيام هاي ديگران()     link     یکشنبه ٢٦ آبان ۱۳۸٧ - مریم (دستهای کیهانی)