دستهای کیهانی
افکاری که به هیچ دردی نمی خورند!!

لازمه ی خوشبختی جذب کردن چیز های تازه نیست,

بلکه حذف کردن افکار کهنه است,

افکاری که به هیچ دردی نمی خورند!!!

...

پيام هاي ديگران()     link     چهارشنبه ٢٢ آبان ۱۳۸٧ - مریم (دستهای کیهانی)