دستهای کیهانی
دستت را بمن بده

عشق کلامی از نور است که

 دستی نورانی

آنرا بر برگی از نور نگاشته است !!

-------------------------------------------------------------------

دستت را به من بده

تا از تاریکی نترسیم

دستم را بگیر

تا از آتش بگذریم

آنان که سوختند

همه تنها بودند!

 

...

پيام هاي ديگران()     link     یکشنبه ۱٩ آبان ۱۳۸٧ - مریم (دستهای کیهانی)