دستهای کیهانی
بلبل

بلبل آنچه که می خواست بگوید به گل

تمام راه زمزمه کرد

 وقتی به گل رسید

سراپا نگاه شد!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

...

پيام هاي ديگران()     link     شنبه ۱۸ آبان ۱۳۸٧ - مریم (دستهای کیهانی)