دستهای کیهانی
قاصدک

قاصدکی

 روی سنگ فرش خیابان

در انتظار یک دست, یک فوت

این همه رهگذر!!

کسی!

پیامی ندارد برای کسی ؟

قصه ی این همه تنهایی را

قاصدک به کجا خواهد برد؟؟

 

...

پيام هاي ديگران()     link     شنبه ۱۸ آبان ۱۳۸٧ - مریم (دستهای کیهانی)