دستهای کیهانی
پرواز

هزار سال عمر لاک پشت

درون لاک تاریکش

به یک لحظه پرواز ,پروانه

نمی ارزد

که با تمام کوتاهی

در خاطرات جنگل سبز

جاودانه می ماند!!!!!!!!!

...

پيام هاي ديگران()     link     جمعه ۱٧ آبان ۱۳۸٧ - مریم (دستهای کیهانی)