دستهای کیهانی
مستی عشق

طفیل مستی عشقند آدمی و پری

ارادتی  بنما    تا   سعادتی    ببری

چو مستعد نظر نیستی وصال مجوی

که جام جم نکند سود وقت بی بصری!

..................

...

پيام هاي ديگران()     link     جمعه ۱٠ آبان ۱۳۸٧ - مریم (دستهای کیهانی)