دستهای کیهانی
بندها...

گاهی ...

اونقدر بندها سخت به دست و پای آدم گره می خوره

که حتی اگر بخوای بازشون هم کنی ...

دقیقا به اندازه ی همه ی عمرت طول میکشه !!!!!

 

 

...

پيام هاي ديگران()     link     دوشنبه ۱٠ آبان ۱۳۸٩ - مریم (دستهای کیهانی)