دستهای کیهانی
تو باشی و ...

 

تو باشی و عشق

تو باشی و گرمی ِ یک آغوش

تو باشی و مهر

تو باشی و آرامش

تو باشی و آنچه دلت خواست

و پس از آن
 
اگر هیچ کجای دنیا را برای آسایش ندهند

غمی نیست , دلم  به کوهی از عشق تکیه داده است !

 

 

پ.ن : هیچوقت گفته نشد

 

...

پيام هاي ديگران()     link     شنبه ۱ آبان ۱۳۸٩ - مریم (دستهای کیهانی)