دستهای کیهانی
سهم من...

 

رویای پروازی دوباره مرا در سر ست  

من و تو و  کوچه باغ یادها  

 اشک آسمان و 

 هم آغوشی بوی خاک و بهار نارنج

ترسی از کلاغ ِ موهوم

سرکشی ِ مبهمی به عمق عاشقی !!!!

این سهم من است از زندگی

خاطره ی یک شب بارانی !

...

...

پيام هاي ديگران()     link     شنبه ٢٢ خرداد ۱۳۸٩ - مریم (دستهای کیهانی)