دستهای کیهانی
دوستی

اگر رفیق شفیقی درست پیمان باش


حریف حجره و گرمابه و گلستان باش


یادمون  باشه قدر دوستی را بدونیم
یادمون باشه دوستامونو ارزون نفروشیم
یادمون باشه وقتی می خواهیم راجب
دوستامون قضاوت کنیم حتما حرف  

 اونها را هم بشنویم !!!!


یادمون باشه پیدا کردن یک دوست
خیلی سخت نیست اما نگهداشتنش
گذشت می خواهد,صبر می خواهد و یک دل دریایی!


یادمون باشه وقتی نیاز داریم   
ادعای دوستی نکنیم!

یادمون باشه اگر به دوستمون حسادت میکنیم

حتما باید به دوستیمون شک کنیم!

یادمون باشه در دوستی جرات عذر خواهی داشته باشیم!


یادمون باشه, همه ی اینها که گفتم
خیلی ساده است
همه بلدیم اما همین سادگیها را
نمیتونیم بهش عمل کنیم!!!


چه چیزهایی باید یادمون باشه و


ماها معمولا از یادمون میره!!!!!!!!!!!

...

پيام هاي ديگران()     link     جمعه ۳ آبان ۱۳۸٧ - مریم (دستهای کیهانی)