دستهای کیهانی
شوق آسمان....

پایم زنجیر شده ، به هوس قدم زدنِ در دنیا

و دلم کَنده شده به شوق آسمان !

دلم سر بر دیوار ستبر دنیا می کوبید.......

 شاید دری ....

شاید روزنی....

شاید دستی.....

دیوانه محکوم به ماندن بود تا رویش دوباره ی بالهایش ؛

و خود نمی دانست !!!!

...

پيام هاي ديگران()     link     دوشنبه ۱٤ دی ۱۳۸۸ - مریم (دستهای کیهانی)