دستهای کیهانی
عناوین مطالب وبلاگ دستهای کیهانی

» تو می دانی ...؟ :: پنجشنبه ۱٠ فروردین ۱۳٩۱
» مستان :: چهارشنبه ٤ آبان ۱۳٩٠
» گاهی وقتا .... :: پنجشنبه ۱٧ شهریور ۱۳٩٠
» انتهای غریب... :: پنجشنبه ۱٢ اسفند ۱۳۸٩
» سادگان صبور ... :: یکشنبه ۱٩ دی ۱۳۸٩
» گاهی ....می شویم! :: دوشنبه ۸ آذر ۱۳۸٩
» بندها... :: دوشنبه ۱٠ آبان ۱۳۸٩
» تو باشی و ... :: شنبه ۱ آبان ۱۳۸٩
» نشخوار عاطفی... :: یکشنبه ٤ مهر ۱۳۸٩
» دعا کردم ..... :: شنبه ٢٠ شهریور ۱۳۸٩
» سنج ناموزون... :: دوشنبه ۱۸ امرداد ۱۳۸٩
» خیالی نیمه کاره... :: شنبه ٢٦ تیر ۱۳۸٩
» سهم من... :: شنبه ٢٢ خرداد ۱۳۸٩
» بهشت تلخ... :: جمعه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸٩
» تب مجنون... :: دوشنبه ۳٠ فروردین ۱۳۸٩
» نگران بود... :: شنبه ۱٤ فروردین ۱۳۸٩
» می خواستم بگم ... :: دوشنبه ٢٤ اسفند ۱۳۸۸
» بگذر و بگذار... :: شنبه ۸ اسفند ۱۳۸۸
» امروز یادمان باشد .... :: یکشنبه ٢٥ بهمن ۱۳۸۸
» چله نشین..... :: جمعه ۱٦ بهمن ۱۳۸۸
» مرگ پروانه... :: پنجشنبه ۱ بهمن ۱۳۸۸
» شوق آسمان.... :: دوشنبه ۱٤ دی ۱۳۸۸
» قصاب خانه ی بشریت..... :: سه‌شنبه ۸ دی ۱۳۸۸
» تو یلدای من باش!!!!!!! :: پنجشنبه ٢٦ آذر ۱۳۸۸
» میشود عیدتان مبارک باشد؟!! :: شنبه ۱٤ آذر ۱۳۸۸
» گفته نشاید ... :: شنبه ۳٠ آبان ۱۳۸۸
» در گوشم نجوا مکن... :: شنبه ٢۳ آبان ۱۳۸۸
» خدا حافظ.. :: شنبه ٩ آبان ۱۳۸۸
» غوغای سکوت... :: چهارشنبه ٢٩ مهر ۱۳۸۸
» داغ شقایق... :: یکشنبه ۱٢ مهر ۱۳۸۸
» از جنس پرواز .... :: شنبه ٤ مهر ۱۳۸۸
» به همه میگویم که تو...... :: سه‌شنبه ۱٧ شهریور ۱۳۸۸
» یکی بود یکی نبود.... :: چهارشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۸۸
» چشمان سیاه :: پنجشنبه ٢٩ امرداد ۱۳۸۸
» عمق واژه... :: یکشنبه ٢٥ امرداد ۱۳۸۸
» فقط دارم بلند بلند فکر میکنم!!!! :: جمعه ۱٦ امرداد ۱۳۸۸
» یک نگاه... :: شنبه ۳ امرداد ۱۳۸۸
» تیر خلاص :: چهارشنبه ۱٧ تیر ۱۳۸۸
» شکوه زندگی :: شنبه ۳٠ خرداد ۱۳۸۸
» ما یا خدا .... :: شنبه ٢۳ خرداد ۱۳۸۸
» گفتم , گفت!! :: پنجشنبه ۱٤ خرداد ۱۳۸۸
» یک لحظه رهایی عیبی نداره! :: شنبه ٩ خرداد ۱۳۸۸
» که چه !!!!! :: پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۸
» آواز عاشقانه :: یکشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳۸۸
» این نیز بگذرد! :: یکشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۸
» اصلاح الگوی مصرف !!!!!! :: پنجشنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸۸
» ذبح عشق.. :: یکشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳۸۸
» لیلی :: دوشنبه ٢٤ فروردین ۱۳۸۸
» امید :: شنبه ٢٢ فروردین ۱۳۸۸
» نقاب :: دوشنبه ۳ فروردین ۱۳۸۸
» دل نوشته ... :: سه‌شنبه ٢٧ اسفند ۱۳۸٧
» هدیه شیطان :: پنجشنبه ۱٥ اسفند ۱۳۸٧
» حال که رسوا شده ام.. :: سه‌شنبه ٦ اسفند ۱۳۸٧
» از خدا خواستم برایت... :: شنبه ۳ اسفند ۱۳۸٧
» یادم باشد که.... :: پنجشنبه ٢٤ بهمن ۱۳۸٧
» تنهایی :: یکشنبه ٢٠ بهمن ۱۳۸٧
» وقتی فهمیدی.. :: پنجشنبه ۱٧ بهمن ۱۳۸٧
» فرصت شمار صحبت :: پنجشنبه ۳ بهمن ۱۳۸٧
» گمشده :: جمعه ٢٧ دی ۱۳۸٧
» اگر :: یکشنبه ٢٢ دی ۱۳۸٧
» ندای درون :: جمعه ٢٠ دی ۱۳۸٧
» کسی نیست.... :: دوشنبه ۱٦ دی ۱۳۸٧
» جرأت بچگی .... :: دوشنبه ٩ دی ۱۳۸٧
» تفاوت :: جمعه ٦ دی ۱۳۸٧
» مولانا :: یکشنبه ۱ دی ۱۳۸٧
» میای بریم برف بازی ؟ :: چهارشنبه ٢٧ آذر ۱۳۸٧
» من می خوام بچه بشم!! :: پنجشنبه ٢۱ آذر ۱۳۸٧
» خاطره ها :: چهارشنبه ٢٠ آذر ۱۳۸٧
» تبریک :: سه‌شنبه ۱٩ آذر ۱۳۸٧
» مولانا :: شنبه ۱٦ آذر ۱۳۸٧
» مردن!!! :: جمعه ۱٥ آذر ۱۳۸٧
» جملات کار ساز :: چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۸٧
» درود :: سه‌شنبه ۱٢ آذر ۱۳۸٧
» در عشق :: دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۸٧
» حافظ :: یکشنبه ۱٠ آذر ۱۳۸٧
» سوال بی جواب :: شنبه ٩ آذر ۱۳۸٧
» دلم نمی خواهد حرف بزنم :: جمعه ۸ آذر ۱۳۸٧
» سعدی :: سه‌شنبه ٥ آذر ۱۳۸٧
» زندگی :: دوشنبه ٤ آذر ۱۳۸٧
» یکی بود یکی نبود :: یکشنبه ۳ آذر ۱۳۸٧
» رنج :: سه‌شنبه ٢۸ آبان ۱۳۸٧
» دوست دارم... :: یکشنبه ٢٦ آبان ۱۳۸٧
» چی شد؟ چرا اینجوری شد؟ :: شنبه ٢٥ آبان ۱۳۸٧
» پسرک :: جمعه ٢٤ آبان ۱۳۸٧
» جمله های کار ساز! :: پنجشنبه ٢۳ آبان ۱۳۸٧
» افکاری که به هیچ دردی نمی خورند!! :: چهارشنبه ٢٢ آبان ۱۳۸٧
» وقته چیست؟ :: سه‌شنبه ٢۱ آبان ۱۳۸٧
» عرض زندگی :: دوشنبه ٢٠ آبان ۱۳۸٧
» دستت را بمن بده :: یکشنبه ۱٩ آبان ۱۳۸٧
» بلبل :: شنبه ۱۸ آبان ۱۳۸٧
» قاصدک :: شنبه ۱۸ آبان ۱۳۸٧
» عاشقی چه جوریه؟ :: جمعه ۱٧ آبان ۱۳۸٧
» پرواز :: جمعه ۱٧ آبان ۱۳۸٧
» دیوانه :: پنجشنبه ۱٦ آبان ۱۳۸٧
» مهربانی :: سه‌شنبه ۱٤ آبان ۱۳۸٧
» از آزمایشگاه تشخیص طبی چه میدانید؟ :: شنبه ۱۱ آبان ۱۳۸٧
» مستی عشق :: جمعه ۱٠ آبان ۱۳۸٧
» سرنوشت :: پنجشنبه ٩ آبان ۱۳۸٧
» هر چه دلم خواست نشد! :: پنجشنبه ٩ آبان ۱۳۸٧
» عشق... :: چهارشنبه ۸ آبان ۱۳۸٧
» نظرت چیه؟ :: یکشنبه ٥ آبان ۱۳۸٧
» دوستی :: جمعه ۳ آبان ۱۳۸٧
» مرد که گریه نمیکنه! :: یکشنبه ٢۸ مهر ۱۳۸٧
» فکر میکردی..... :: یکشنبه ٢۸ مهر ۱۳۸٧
» اگر ها... :: چهارشنبه ۱٧ مهر ۱۳۸٧
» روز تولد :: جمعه ٥ مهر ۱۳۸٧
» شب قدر :: جمعه ٢٩ شهریور ۱۳۸٧
» نیایش :: جمعه ٢٩ شهریور ۱۳۸٧
» در ستایش عشق :: شنبه ٢۳ شهریور ۱۳۸٧
» عاشقی :: پنجشنبه ٢۱ شهریور ۱۳۸٧
» آشنایی :: سه‌شنبه ۱٩ شهریور ۱۳۸٧
» به پرشین بلاگ خوش آمدید :: سه‌شنبه ۱٩ شهریور ۱۳۸٧