دستهای کیهانی
مستان

می بینمت ،

چه دل یار شده ای !

شعری می نویسی ،

به خواب شیرین میروی ،

کوه می کنی

خوشم،

به حلقه ی مستان پیوسته ایی

کاش دستم از دنیا کوتاه نبود !!!!

....

مریم

...

پيام هاي ديگران()     link     چهارشنبه ٤ آبان ۱۳٩٠ - مریم (دستهای کیهانی)