دستهای کیهانی
بندها...

گاهی ...

اونقدر بندها سخت به دست و پای آدم گره می خوره

که حتی اگر بخوای بازشون هم کنی ...

دقیقا به اندازه ی همه ی عمرت طول میکشه !!!!!

 

 

...

پيام هاي ديگران()     link     دوشنبه ۱٠ آبان ۱۳۸٩ - مریم (دستهای کیهانی)

تو باشی و ...

 

تو باشی و عشق

تو باشی و گرمی ِ یک آغوش

تو باشی و مهر

تو باشی و آرامش

تو باشی و آنچه دلت خواست

و پس از آن
 
اگر هیچ کجای دنیا را برای آسایش ندهند

غمی نیست , دلم  به کوهی از عشق تکیه داده است !

 

 

پ.ن : هیچوقت گفته نشد

 

...

پيام هاي ديگران()     link     شنبه ۱ آبان ۱۳۸٩ - مریم (دستهای کیهانی)