دستهای کیهانی
سنج ناموزون...

 

گاهی عقل می شود صدای گوش خراش یک سنج ِ ناموزون و

ناکوک ِ با احساست که هر وقت در عالمی خوش پرواز میکنی

آنچنان بیخ گوشت نواخته می شود که تا مدتها دل دل زدن

پرنده ی غافلگیر شده ی احساست را پیش رو داری !

ترجیح میدهم منهم شعر سپید بخوانم !

دلم می سوزد ...

...

پيام هاي ديگران()     link     دوشنبه ۱۸ امرداد ۱۳۸٩ - مریم (دستهای کیهانی)