دستهای کیهانی
تو یلدای من باش!!!!!!!

 

تقدیم به یک آتشفشان در دوردستها :

 

مرا بر بالهای سفید خیال بنشان و تا بهشت ناکجا بالا ببر و بگذار

 خورشید پنهان قلبت گرمابخش قلب یاغی من باشد !

بیا و مرا به آنسوی مرزهای بی عبور ببر به برهوت خیال آنجا که

براحتی میتوان شیر غرُانی را که بر صخر ه ای نشسته

و اندیشناک ،به دورها نگاه میکند را ساعتها به نظاره نشست !

در این شب طولانی اگر اندیشه ی رنگین کمان دلت نباشد

سیاهی مرا رنگ میکند!

 میدانی که بالاتر از سیاهی رنگی نیست؟

بگذار تا نور نگاهت پناه ظلمت شبهایم باشد و چلچراغ فرار از بالاترین رنگ !

در این یلدای غمگین و بی عبور پیش رو ؛

تو یلدای من باش !!!

تا بوی گلاب قمصر کاشان و طعم باران و لذت خوردن انار و گوش

کردن به دلکشی جاودانه با ما باشد و من طولانی ترین بوسه را

تا طلوع صبح تجرید به پاس قدمت به تو تقدیم کنم .

راستی! یادت هست ؟!

ناز بالشی که روی ابرها برایم درست کرده بودی 

پیش تو جا مانده!

...

پيام هاي ديگران()     link     پنجشنبه ٢٦ آذر ۱۳۸۸ - مریم (دستهای کیهانی)

میشود عیدتان مبارک باشد؟!!

می نویسم برای آن پرستوی آزادی که مجبور شد روزهایش را با نگرانی

 پشت میله های قفس سر کند!!

می نویسم برای تن رنجوری که ناجوانمردانه پر پروازش را بریدند!

می نویسم برای اندیشمندی که تنها جرمش فهمیدنش بود !

 می نویسم برای او که تیر نفرت گلویش را از هم درید !

می نویسم برای آنکه سیه پیشگان را شناخت و پرده ی تزویرشان را بالا زد و

 قلبش از زدن ترانه ی زندگی باز ایستاد.!

می نویسم برای باغبانی که ١٩ سال رنج کشید تا نهالش سر بر کشد

اما طوفان دروغ به بدترین نحو نهالش را از ریشه بر کند!

می نویسم برای تو، برای من، برای همه ی آنانیکه

 لذت پرواز پروانه را از دست داده ایم! 

می نویسم با اندوه و انزجار از افکار قرون وسطایی که

 دامن مزرعه سبز وطن را آلوده کرده!

می نویسم تا تنها حافظه تاریخیمان را چک کرده باشم

براستی به یادت هست آن حادثه ها را ؟ اشک بود و خون بود و خفقان و گلوله !

تفتیش عقاید هنوزم هست میبینی؟

هنوز دهانت را می بویند تا دوستت دارمی بر زبان نیاورده باشی !

هنوز شعورت را چک میکنند تا مبادا بیشتر از خور و خوابت بفهمی !

قفس به این بزرگی چرا  دیوارهایش دارد استخوانهایم را درهم میشکند ؟!

می نویسم ، خونین دلان میشود عیدتان مبارک باشد ؟!!!!!!!!!ََ

 

...

پيام هاي ديگران()     link     شنبه ۱٤ آذر ۱۳۸۸ - مریم (دستهای کیهانی)